نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمایی همکاران رشته کامپیوتر در رابطه با کتاب جدید التالیف چند رسانه ای

گردهمایی همکاران رشته کامپیوتر در رابطه با کتاب جدید التالیف چند رسانه ای


گردهمایی همکاران رشته کامپیوتر در رابطه با کتاب جدید التالیف چند رسانه ای

كارگاه آموزشي درس چند رسانه ا ی روز پنجشنبه ۱۱ آبان با حضور جمعی از همکاران کامپیوتربا تدریس آقای مهندس شیخ سرگروه محترم کامپیوتر

در محل پژوهش سرای برازنده مقدم برگزار گرديد