نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمایی همکاران رشته حسابداری جهت بررسی کتاب کاربرد رایانه در حسابداری

گردهمایی همکاران رشته حسابداری جهت بررسی کتاب کاربرد رایانه در حسابداری


گردهمایی همکاران رشته حسابداری جهت بررسی کتاب کاربرد رایانه در حسابداری

همايش كارگاه آموزشي كاربرد رايانه در حسابداري درروز پنج شنبه 25/08/91 از ساعت 8 تا 14 در محل هنرستان آیت الله حائري با حضور 17نفر از هنرآموزان نواحي و مناطق  برگزار گرديد. طی همایش فوق  روش تدريس ونحوه  طراحي سوال  مباحث اضافه شده به كتاب كاربرد رايانه در حسابداري مورد بحث و بررسي قرار گرفت لازم به ذکر است که از کارگاه آموزشی آقایان مهندس قلع گر، کارگریان  از اداره کل و مهندس ابدی مدیر اجرایی  بازدید بعمل آمد و در آخر از زحمات مدیریت هنرستان حایری آقای قنبری  که کلیه امکانات خود را در اختیار این همایش قرار دادند نها یت تشکر را دارد .


 گروه حسابداری شاخه فنی و حرفه ای