نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب 5 رتبه برتر کشوری توسط دانش آموزان هنرستانی یزد

کسب 5 رتبه برتر کشوری توسط دانش آموزان هنرستانی یزد


قابل توجه مسئولین آموزش نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های کاردانش

هنرجویان کاردانش استان در مرحله کشوری پانزدهمین دوره مسابقات علمی -کاربردی خوش درخشیدند

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در مرحله کشوری پانزدهمین دوره مسابقات علمی -کاربردی  هنرجویان شاخه کاردانش ، 5 نفراز دانش آموزان یزدی موفق به کسب رتبه کشوری شدند .

به گفته رئیس اداره فنی و حرفه ای وکاردانش  آموزش و پرورش استانی یزد مسابقات علمی کاربردی هنرستانهای کاردانش برای پانزدهمین سال متوالی با حضور 261 هنرجو ( 144 پسر و 117 دختر) در مرحله عملي كشوري از 19 لغایت 21 تیر ماه در استان آذربایجان غربی شهر ارومیه برگزار شد.

"مسعود قلع گر حکومتی "افزود:  این مسابقات  با هدف كيفيت بخشي به آموزش هاي مهارتي و ارتقاي سطح علمي و كارگاهي هنرجويان شاخه كاردانش، همچنين شناسايي نخبگان مهارتي از طريق ايجاد رقابت علمي و عملي سازنده و ترويج فرهنگ كار و كارآفريني، معرفي توانمندي هاي هنرجويان و قابليت هاي هنرستان هاي كاردانش كشور برگزار شده است .

قلع گر اضافه کرد در این دوره از مسابقات ، هنرجویان استان در رشته های کابینت سازی چوبی ، تصویربرداری ، امور اداری، حسابداری مالی ،  طراحی و نقاشی فرش به مرحله کشوری اعزام شدندکه تیم اعزامی موفق به کسب رتبه های ذیل گردید.

رتبه کشوری

عنوان آزمون

ناحیه

نام هنرستان

نام خانوادگی

نام

ردیف

اول

حسابداری مالی

دو

مشکی

شمس

آزاده

1

دوم

تصویربرداری

یک

کوچک زاده

رحمانی هامانه

زهرا

2

دوم

کابینت سازی چوبی

دو

ذکائی

عسکری باغمیانی

رضا

3

چهارم

اموراداری

یک

گردباف

قوس

آنیتا

4

ششم

طراحی فرش دستباف

دو

یاوری

 فاطمی زاده

مهدیه السادات

5