نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب دو مقام کشوری در نهمین جشنواره هنری هنرستان های شاخه کاردانش

کسب دو مقام کشوری در نهمین جشنواره هنری هنرستان های شاخه کاردانش


کسب دو مقام کشوری در نهمین جشنواره هنری هنرستان های شاخه کاردانش

رئیس اداره آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش فرمودند، هنرجویان هنرستان های شاخه کاردانش استان در مرحله کشوری نهمین دوره جشنواره مهارت های هنری با کسب دو مقام کشوری خوش درخشیدند.
آقای مهندس مسعود قلع گر حکومتی در ادامه ضمن تبریک این موفقیت از کلیه همکاران اعم از مسئولین آموزش، مدیران محترم هنرستان ها و هنرآموزان ارجمند تقدیر و تشکر نمودند.
ایشان در ادامه فرمودند این دوره از مسابقات جشنواره مهارت های هنری هنرستان های شاخه کاردانش به میزبانی استان خراسان جنوبی و در شهر بیرجند از تاریخ 94/5/24 لغایت 94/5/25 با حضور هنرجویان هنرستان های شاخه کاردانش سراسر کشور در هفده رشته هنری برگزار گردید.