نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پوستر دوازدهمین دوره جشنواره مهارت های هنری هنرستان های کار دانش 97-96

پوستر دوازدهمین دوره جشنواره مهارت های هنری هنرستان های کار دانش 97-96


قابل توجه مسئولین آموزشی نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان‌های کاردانش

هدف از برگزاري اين جشنواره معرفي نخبگان هنري به جامعه ، كشف  استعداد هاي مختلف از جمله استعداد هاي هنري و ارتقاي سطح كيفي رشته هاي زمينه هنر شاخه كاردانش مي باشد.

جشنواره كشوري مهارت هاي هنري  شاخه كاردانش با شركت بيش از 100 نفر هنرجو در 11 گرايش در نيمه دوم تيرماه سال جاري  در شهر اراك برگزار خواهد شد.