نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمون برگ توسعه و تعدیل رشته های هنرستان ها

نمون برگ توسعه و تعدیل رشته های هنرستان ها


اطلاعیه مهم و فوری:

قابل توجه مسئولین آموزشی نواحی/ مناطق و مدیران محترم هنرستان های  فنی و حرفه ای و کاردانش

بخشنامه 923/53 مورخ 98/01/22 

فرم پیوست (نمون برگ توسعه و تعدیل رشته های هنرستان ها)