نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه تدریس استاندارد کاربررایانه رشته های زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نحوه تدریس استاندارد کاربررایانه رشته های زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


قابل توجه مسئولین آموزش نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های کاردانش

آن دسته از هنرستان هاي مجري رشته هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه رشته مهارتي آنها، استاندارد كاربر رايانه با كد استاندارد 83-3/11-ف . هـ 185 ساعت، را در بر دارد، به استحضار مي رساند پس از بررسي هاي كارشناسي بعمل آمده ، در صورت تهيه 4 كتاب (مفاهيم پايه فناوري اطلاعات، اطلاعات و ارتباطات، سيستم عامل مقدماتي و سيستم عامل پيشرفته) به منظور تدريس استاندارد كاربر رايانه ، مباحث پيشنهادي در اين 4 كتاب عبارتند از:

  1. كتاب مفاهيم پايه فناوري اطلاعات؛ فصل اول تا آخر فصل نهم
  2. كتاب اطلاعات و ارتباطات؛ فصل اول و دوم – فصل هفتم تا آخر فصل نهم
  3. كتاب سيستم عامل مقدماتي؛ فصل اول تا آخر فصل پنجم –  فصل هفتم و هشتم  
  4. با توجه به توانايي هاي استاندارد مذكور، محتواي كتاب سيستم عامل پيشرفته براي تدريس اين استاندارد، مورد نياز نمي باشد.

 

متن استاندارد کاربررایانه  83-3/11-ف . هـ