نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه برنامه ریزی آموزشی دروس شایستگی فنی رشته تربیت بدنی

نحوه برنامه ریزی آموزشی دروس شایستگی فنی رشته تربیت بدنی


قابل توجه مسئولین آموزشی نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های فنی و حرفه ای

نحوه برنامه ریزی آموزشی دروس شایستگی فنی رشته تربیت بدنی

 
با هماهنگی های صورت گرفته فیمابین دفاتر تالیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش و دفتر آموزش های فنی و حرفه ای روش برنامه ریزی و اجرای شایستگی‌های فنی رشته تربیت بدنی اعلام شد.

 

با توجه به شرایط خاص رشته تربیت بدنی و نیز مکاتبات و هماهنگی ­های صورت گرفته با دفتر تألیف کتا‌ب‌­های درسی فنی‌­و­حرفه‌­ا‌ی و کاردانش وزارت متبوع، روش برنامه ریزی و اجرای شایستگی­‌های این رشته در هر سه پایه تحصیلی به صورت موازی بوده و اجرای آن به صورت متوالی در هنرستان­هایی که با کمبود امکانات ( فضا، تجهیزات و نیروی انسانی) مواجه می­باشند منوط به دریافت مجوز موردی از اداره  کل آموزش و پرورش استانمی باشد.

ارائه دروس 8 ساعته شایستگی­‌های فنی در برنامه هفتگی رشته مذکور در پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم به شرح زیر اعلام می‌­گردد.

 

رعایت موارد زیر در برنامه ریزی هفتگی هنرستان الزامی می باشد:

  1. برنامه­‌ریزی هفتگی به گونه‌­ای انجام شود که دروس شایستگی­‌های فنی در هر روز بیش از 4 ساعت نباشد.
  2. ساعت آموزشی برای پودمان­‌های تجویزی حداقل 60 ساعت  و  پودمان های نیمه تجویزی حداقل 30 ساعت می­باشد.
  3. با توجه به اینکه از هر 5 پودمان ارزشیابی صورت می­‌پذیرد ضروری است هر 5 پودمان در هر عنوان درس آموزش داده شود و ساعات پودمان­‌های نیمه تجویزی با برنامه ریزی و مدیریت هنرستان با توجه به شرایط و امکانات منطقه صورت پذیرد.

تذکر ویژه: ضمن توجه به بند 3 تاکید می‌شود بخش دانشی همه پودمان­‌های اعلام شده در ستون نیمه تجویزی می­‌بایست در همه هنرستان‌­های مجری این رشته اجرا گردد.

دفتر آموزش های فنی و حرفه ای