نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه ارزشیابی دروس شایستگی های پایه فنی شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

نحوه ارزشیابی دروس شایستگی های پایه فنی شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش


قابل توجه مسئولین آموزشی نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش

کمیسیون برنامه درسی و تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش تصویب کرد:
نحوه ارزشیابی دروس شایستگی های پایه فنی شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
با عنایت به نامه شورای عالی آموزش و پرورش نحوه ارزشیابی دروس شایستگی های پایه فنی شاخه فنی و حرفه ای اعلام شد.

معاونت آموزش متوسطه طی بخشنامه ای شیوه ارزشیابی دروس شایستگی پایه فنی شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش را به استناد نامه شورای عالی آموزش و پرورش ابلاغ نمود. در این بخشنامه جداول ارزشیابی دروس ریاضی 1، ریاضی2، ریاضی3، زیست، فیزیک و شیمی آمده است.

شایان ذکر است هنرجویان 41 رشته فنی و حرفه ای متناسب با جدول مصوب دروس چند درس شایستگی پایه فنی را می گذرانند. با توجه به روش ارزشیابی شایستگی محور و پودمانی در شایستگی های فنی و غیرفنی، با اتفاق نظر دفاتر تالیف کتب درسی فنی و حرفه ای و کاردانش و آموزش های فنی و حرفه ای و همچنین تصویب این موضوع در کمیسیون برنامه درسی و تربیتی، نحوه ارزشیابی شایستگی های پایه فنی نیز به صورت پودمانی اعلام شد.

برای دریافت بخشنامه مذکور می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

بخشنامه شماره 33487 - 1397/11/15 اداره کل آموزش و پرورش استان

نحوه ارزشیابی دروس شایستگی های پایه فنی شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش