نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتایج سنجش دین و زندگی 3 و ریاضی 3 شاخه فنی و حرفه ای سال تحصیلی 92-91

نتایج سنجش دین و زندگی 3 و ریاضی 3 شاخه فنی و حرفه ای سال تحصیلی 92-91


نتایج سنجش دین و زندگی 3 و ریاضی 3 شاخه فنی و حرفه ای سال تحصیلی 92-91
همکاران محترم به نکات زیر توجه فرمائید.
1-گزارش مدیریتی مربوط به کلیه هنرستانها می باشد.
2-برای مشاهده ودریافت کارنامه هنرجویان نیاز به پسورد می باشد که مدیران محترم هنرستانها جهت دریافت پسورد با شماره تلفن03517243559 تماس حاصل نمایند.
3- هنرجویان رشته های زمینه صنعت و رشته کامپیوتر دارای دو کارنامه (دین وزندگی 3 و ریاضی 3)به صورت مجزا می باشدو مابقی هنرجویان صرفا کارنامه درس دین و زندگی 3 را دارند.
4- مدیران محترم هنرستان ها پس از دریافت فایل کارنامه نسبت به چاپ آن اقدام نموده و آن را در اختیار هنرجویان قرار دهند.