نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات و جشنواره ها

مسابقات و جشنواره ها


دستورالعمل و شیوه نامه هفدهمین دوره مسابقات علمی - کاربردی و سیزدهمین جشنواره مهارت های هنری شاخه کاردانش

نمونه سئوالات مسابقات علمی - کاربردی

سال 84         سال 85          سال 86           سال 87            سال 88             سال 89             سال 90              سال 91

سال 93           سال 94           سال 95            

سال 96:   بخش1     بخش 2       بخش 3        بخش 4        بخش 5 (تئوری کشوری)

تئوری سال 97        عملی سال 97      کلید 97