نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات علمی عملی فنی و حرفه ای و علمی کاربردی شاخه کاردانش

مسابقات علمی عملی فنی و حرفه ای و علمی کاربردی شاخه کاردانش


مسابقات علمی عملی فنی و حرفه ای و علمی کاربردی شاخه کاردانش

چهارم اسفند ماه همزمان با سراسر کشور مرحله تئوری مسابقات علمی-عملی فنی و حرفه ای و علمی کاربردی شاخه کاردانش برگزار خواهد شد

مرحله عملی این مسابقات نیز بعداز مشخص شدن نتایج مرحه تئوری برگزار می شود

هنرجویانی که حد نصاب لازم را به دست آورند در مرحله عملی جهت ورود به مرحله تئوری کشوری مسابقات به رقابت خواهند پرداخت

لذا شایسته است مجموعه عوامل هنرستان ها و آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش باید تلاش نمایند تا جایگاه شایسته تری برای استان کسب شود