نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی هنرستانها

مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی هنرستانها


مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی هنرستانها


احتراما پيرو دستورالعمل شماره  24453/53  مورخ  94/08/07 به اطلاع مي رساند مرحله اول آزمون پيشرفت تحصيلي هنرجويان

هنرستانهاي فني و حرفه‌اي و  كاردانش استان در روز شنبه 94/10/26 (ساعت 8:00 پايه دوم و ساعت 11:00 پايه سوم) در محل هنرستان‌ها

 برگزار خواهد شد. شايسته است از هم اكنون نسبت به اطلاع رساني به هنرستانهاي ذينفع جهت هماهنگي و تمهيد مقدمات برگزاري اين مرحله

اقدام و مسئول پيگيري آزمون آن اداره جهت دريافت سئوالات، پاسخنامه ها و پذيرائي آزمون، روز سه‌شنبه 94/10/22 با وسيله نقليه

مناسب به اداره آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و كاردانش اين اداره كل مراجعه نمايد. همچنين ترتيبي  اتخاذ شود تا ضمن برگزاري آزمون طبق

دستورالعمل مربوطه، از دبيران و هنرآموزان محترمي كه در روز برگزاري در هنرستان حضور دارند به عنوان مراقب استفاده گردد.

 تاكيد مي‌گردد مسئوليت امنيت و حفاظت سئوالات برعهده رئيس آن اداره مي‌باشد.


دریافت نامه