نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست لوازم و تجهیزات مورد نیازدر بخش عملی مسابقه علمی و عملی

لیست لوازم و تجهیزات مورد نیازدر بخش عملی مسابقه علمی و عملی


لیست لوازم و تجهیزات مورد نیازدر بخش عملی مسابقه علمی و عملی

برای آگاهی از لیست لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای بخش عملی یازدهمین دوره مسابقات علمی و عملی هر رشته، روی نام رشته مورد نظر در جدول زیر کلیک کنید .
در ضمن نام حوزه برگزاری مسابقات هر رشته در جدول زیر مشخص شده است.

نام حوزه

رشته

هنرستان شهید منتظر قائم

ساختمان

الکترونیک

الکتروتکنیک

هنرستان ملک ثابت

کامپیوتر

طراحی و دوخت

هنرستان محمد طاهری

حسابداری

نقشه کشی معماری

هنرستان سید علی اکبر سالاری

گرافیک

نقاشی

هنرستان انقلاب

مکانیک خودرو