نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست تجهیزات و مواد مصرفی مرحله عملی مسابقات علمی - کاربردی شاخه کاردانش رشته های

لیست تجهیزات و مواد مصرفی مرحله عملی مسابقات علمی - کاربردی شاخه کاردانش رشته های


قابل توجه مسئولین آموزشی نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان‌های کاردانش