نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست ابزار همراه هنرجو در مرحله عملی استانی مسابقات علمی عملی 94-93

لیست ابزار همراه هنرجو در مرحله عملی استانی مسابقات علمی عملی 94-93


لیست ابزار همراه هنرجو در مرحله عملی استانی مسابقات علمی عملی 94-93

به استناد بند 2 نامه شماره ... هنرجویان راه یافته به بخش عملی مرحله استانی
دوازدهمین دوره مسابقات علمی عملی شاخه فنی و حرفه ای در رشته های گرافیک، طراحی و دوخت و نقشه کشی معماری باید یک سری ابزار و وسایل مورد نیاز امتحان عملی را به همراه خود داشته باشند

دریافت نامه

لیست این ابزار و وسایل مورد نیاز که باید توسط خود هنرجویان تهیه شود از لینک زیر قابل دریافت می باشد

دریافت لیست