نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه مدیران و همکاران محترم رشته کامپیوتر

قابل توجه مدیران و همکاران محترم رشته کامپیوتر


قابل توجه مدیران و همکاران محترم رشته کامپیوتر

نمره بخش عملی درس شبکه های کامپیوتری از 8 به 12 تغییر پیدا کرده است.

جهت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.

بارم دروس رشته کامپیوتر سال تحصیلی 92-91