نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه مدیران هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش

قابل توجه مدیران هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش


قابل توجه مدیران هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش
 
با عنایت به اینکه یکی از روشهای نوین تبادل اطلاعات و ارتباط متقابل بین هنرستانها ، هنر آموزان و هنر جویان از طریق  وبلاگ یا سایت می باشد لذا مستدعی است چنانچه تا کنون در این زمینه اقدام نشده ،نسبت به ایجاد وبلاگ یا سایت برا ی هنرستان اقدام نمائید.ضمنا کلیه هنرستانها آدرس وبلاگ یا سایت خود را(جهت درج در سایت اداره آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش )به ایمیل زیر ارسال نمایند.

yazdgfh@yahoo.com