نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه مدیران محترم هنرستان های کاردانش

قابل توجه مدیران محترم هنرستان های کاردانش


قابل توجه مدیران محترم هنرستان های کاردانش

با سلام

باتوجه به تماس های مکرر هنرستان ها درخصوص مشکل ثبت نام الکترونیکی هنرجویان رشته های مهارتی تصویرسازی رایانه (6271)، تولید محتوای الکترونیکی (6272)، طراحی و توسعه صفحات وب (6273) شاخه کاردانش، در سامانه ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان (سناد) ، خواهشمنداست به اطلاع کلیه واحدهای آموزشی مجری رشته های مهارتی مذکور رسانده شود، برای برون رفت از مشکل فوق، بصورت زیر عمل نمایند:

1-   روی عنوان " رشته های موجود در مدرسه" کلیک نمایند.

2-   پس از ورود به صفحه مربوطه، روی عنوان "تعریف رشته های ضمیمه" کلیک شود.

3-   در باکس مقابل کد رشته ، کد رشته مهارتی مورد نظر را انتخاب و سپس منوی کنترل و ثبت را کلیک نمایند.

چنانچه با انجام بندهای 1 تا 3 ، مشکل کماکان باقی بوده و یا ابهامی در این زمینه وجود داشته باشد، بمنظور کسب راهنمایی بیشتر، از کارشناس مسؤول محترم کاردانش استان،  با شماره 7255144 - 0351 آقای امینی -  تماس حاصل نمایند