نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه مدیران محترم هنرستان های کاردانش

قابل توجه مدیران محترم هنرستان های کاردانش


قابل توجه مدیران محترم هنرستان های کاردانش

دریافت بخشنامه

تذکر: قبل از دریافت فایل برنامه حتما بخشنامه فوق را بطور کامل مطالعه نمایید و سپس نسبت به فیلتر نمودن فایل برنامه و استخراج برنامه مرتبط با آن هنرستان اقدامات لازم را انجام دهید

دریافت برنامه اصلاح شده