نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه مدیران محترم هنرستان های کاردانش در رابطه با رشته های مهارتی

قابل توجه مدیران محترم هنرستان های کاردانش در رابطه با رشته های مهارتی


قابل توجه مدیران محترم هنرستان های کاردانش در رابطه با رشته های مهارتی
نسخه جدید جدول های اجرایی رشته های مهارتی کاردانش در پایه دوم و سوم هنرستان ها برای اجرا در سال تحصیلی 94-93 از طریق فایل های زیر قابل دسترسی می باشد
رشته های جدید
کشاورزی
خدمات
صنعت