نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه مدیران محترم هنرستان های کاردانش در خصوص امتحانات دی ماه 92

قابل توجه مدیران محترم هنرستان های کاردانش در خصوص امتحانات دی ماه 92


قابل توجه مدیران محترم هنرستان های کاردانش در خصوص امتحانات دی ماه 92
قابل توجه مدیران محترم هنرستان های کار دانش :
برنامه امتحانات هماهنگ دروس مهارتی شاخه کاردانش در دی ماه 1392