نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه مدیران محترم هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش

قابل توجه مدیران محترم هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش


قابل توجه مدیران محترم هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تذکر: مدیران هنرستانها دقت نمایند با توجه به میزان ساعت و زمان شروع و پایان دوره، نسبت به تکثیر صفحه 7 پرونده به تعداد لازم اقدام نمایند.