نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه مدیران محترم هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای مجری رشته هنر

قابل توجه مدیران محترم هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای مجری رشته هنر


قابل توجه مدیران محترم هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای مجری رشته هنر


جهت استفاده هنر آموزان گرامي ؛راهنماي تدريس دروس رشته پويانمايي در سايت قرار گرفت و از طريق دانلود فايل هاي زير قابل دريافت مي باشد.


بخش 1 طراحی و حرکت

بخش 2 ادبیات داستانی
بخش 3 فیلم نامه انیمیشن
بخش 4 کارگاه انیمیشن یک
بخش 5 کارگاه انیمیشن دو
بخش 6 بازیگری و حرکت