نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فهرست تجهیزات و مواد مصرفی آزمون عملی پانزدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی شاخه کاردانش

فهرست تجهیزات و مواد مصرفی آزمون عملی پانزدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی شاخه کاردانش


قابل توجه مسئولین آموزش نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های کاردانش

فهرست تجهیزات و مواد مصرفی آزمون عملی پانزدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی شاخه کاردانش بارگذاری گردید.

فهرست تجهیزات رشته کابینت سازی چوبی

فهرست تجهیزات رشته امور اداری

فهرست تجهیزات رشته تصویر برداری

فهرست تجهیزات رشته حسابداری

فهرست تجهیزات رشته طراحی  فرش

 

 
   

در شکل ذیل محل قرار گرفتن لینکهای مربوط به سوالات تئوری و عملی مسابقات علمی کاربردی شاخه کاردانش بر روی سایت دفتر کاردانش به آدرس veb.medu.ir جهت بهره برداری هنرآموزان و هنرجویان محترم نشان داده شده است