نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم اکسل ثبت اطلاعات کنکور کاردانی94

فرم اکسل ثبت اطلاعات کنکور کاردانی94


فرم اکسل ثبت اطلاعات کنکور کاردانی94

نظر به درخواست مکرر برخی از همکاران محترم مبنی بر ارائه فرم ثبت نتایج کنکور کاردانی بصورت فایل اکسل، در ادامه لینک دریافت آن ضمیمه گردیده است.

دریافت فایل اکسل

تذکر: جهت یکسان سازی ارائه آمار قبولی کنکور کاردانی 94 در سطح استان، الزامی است فرم اکسل فوق توسط مدیران کلیه هنرستان ها تکمیل شده و به ناحیه یا منطقه تابعه ارسال گردد