نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عید غدیر

عید غدیر


عید غدیر


قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد / ایمان به جز از حب علی پایه ندارد

گفتم بروم سایه لطفش بنشینم / گفتا که علی نور بود سایه ندارد

عید غدیر مبارک