نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شیوه نامه یازدهمین دوره جشنواره مهارت های هنری شاخه کاردانش

شیوه نامه یازدهمین دوره جشنواره مهارت های هنری شاخه کاردانش


قابل توجه مسئولین آموزش نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های کاردانش