نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شیوه نامه و تقویم اجرایی اولین دوره المپیاد شایستگی محور ویژه هنرجویان فنی و حرفه ای

شیوه نامه و تقویم اجرایی اولین دوره المپیاد شایستگی محور ویژه هنرجویان فنی و حرفه ای


قابل توجه مسئولین آموزشی نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های فنی و حرفه ای