نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شیوه نامه اجرایی اولین دوره مسابقات ساخت پروژه و دستاوردهای فناورانه رشته صنایع شیمیایی

شیوه نامه اجرایی اولین دوره مسابقات ساخت پروژه و دستاوردهای فناورانه رشته صنایع شیمیایی


قابل توجه مسئولین آموزشی نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای