نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شیوه نامه اجرایی اولین دوره مسابقات ساخت پروژه و دستاوردهای فناورانه رشته الکترونیک ،الکتروتکنیک،مکاترونیک

شیوه نامه اجرایی اولین دوره مسابقات ساخت پروژه و دستاوردهای فناورانه رشته الکترونیک ،الکتروتکنیک،مکاترونیک


قابل توجه مسئولین آموزشی نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای

بخشنامه 37166/53 مورخ 97/12/02 اداره کل استان

دفترچه راهنمای داوری اولین دوره مسابقه ساخت پروژه و دستاوردهای فناورانه رشته اکترونیک، الکتروتکنیک و مکاترونیک

شیوه نامه اولین دوره مسابقه ساخت پروژه و دستاوردهای فناورانه رشته اکترونیک، الکتروتکنیک و مکاترونیک

دفترچه راهنمای مسابقه ساخت پروژه و دستاوردهای فناورانه رشته اکترونیک، الکتروتکنیک و مکاترونیک