نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرایط استفاده از تبصره در دروس شایستگی پایه هنرستان ها

شرایط استفاده از تبصره در دروس شایستگی پایه هنرستان ها


اطلاعیه بسیار مهم :

قابل توجه مسئولین محترم آموزش و مدیران محترم هنرستان ها

بخشنامه 24941/53 اداره کل استان

بخشنامه 410/117327 معاونت آموزش متوسطه وزارت