نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روز معلم مبارک

روز معلم مبارک


تبریک

تو را سپاس ای معلم... تبریک در سال کرونایی متفاوت است، زیرا که زحمتش چندین برابر شده، اگرچه به ظاهر مدرسه ها تعطیل هستند، اما، معلم عاشقی خسته است خسته تر از هر سال و هیچ زبان قادر به سپاسگزاری و تقدیر از او نیست.
معلم امسال خسته است، زیرا که در کلاس حضور ندارد و لبخند دانش آموزانش را پس ازیادگیری در چهره شان نمی بیند.
*او خسته است، زیرا نمی داند علت غیبت دانش آموزش در کلاس چیست.
*ا و خسته است چون از دیدن چهره خسته و به ظاهر سرحال و بشاش همکارش محروم است .
*او خسته است چون به جای یک فریاد در کلاس و برقراری نظم،  باید بارها کلمه «چت ممنوع» را تایپ کند تا بتواند نظم را در آموزش آنلاین برقرار کند.
*او خسته است، خسته از درد انگشت و دستانش، خسته از درد گردن، چشمانش و خسته از سردردهایش.
*او خسته است، خسته از این که چه راهی بکار گیرد تا عملکرد بهتری بدست آورد.
* او خسته است که چرا با تمام زحماتی که کشیده، عده ای از دانش اموزانش قدر لحظاتش را نمی دانند و در کلاس فعالیت ندارند.
* او خسته است...
معلم امسال غیر از خستگی نگران است و نگرانی هایش بیشتر از سال های گذشته است...
♡او نگران است، نگران دانش آموزی که اصلا گوشی ندارد تا آنلاین باشد.
♡او نگران است، نگران دانش آموزی که باید منتظر پدر باشد تا از سرکار بیاید تا بتواند آنلاین شود.
♡او نگران است، نگران اینکه آیا تلاش هایش نتیجه رضایت بخشی دارد؟
♡او نگران است، نگران اینکه ساعت ها آموزش آنلاین با یک ساعت حضور در کلاس برابری نمی کند.
♡او نگران است، ...
راستی چه واژه ای در مقابل این همه ایثار و عظمت به کار گیریم. می گویند آدم را باید در روزهای سخت شناخت و چه شناخت نیکویی از معلمان در این روزها، حکایت فداکاری معلمی که در بستر بیماری و خسته از رنج کرونا، درس شاگردانش را فراموش نکرده است.
روز معلم را به همه شما دلسوزان عرصه تعلیم وتربیت تبریک عرض نموده، از خداوند متعال برایتان صحت و سلامتی توام با موفقیت روز افزون خواستاریم .
اداره آموزش های فنی، حرفه ای و کاردانش