نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روز حسابدار

روز حسابدار


تبریک روز حسابدار

 

به نام خدای حسابگر ، حسابرس و حسابدار زمین و آسمان و هر آنچه در اوست ،

هم او که افتتاحیه و اختتامیه تمام حساب ها و کتاب ها است

ترازش همیشه موزون است و موجودی هایش همواره در فزون .

 

پانزده آذر روز حسابداری بر همه حسابداران ایران زمین و بخصوص تمامی تلاشگران عرصه آموزش حسابداری مبارک باد.