نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رشته های مهارتی شاخه ی کاردانش اصلاح شد.

رشته های مهارتی شاخه ی کاردانش اصلاح شد.


خبر مهم برای هنرستان های شاخه کاردانش

قابل توجه مسئولین و کارشناسان محترم آموزش نواحی / مناطق و مدیران محترم هنرستان های کاردانش

17 رشته مهارتی شاخه کاردانش در سال تحصیلی 1400-1399 حذف و همچنین 18 رشته مهارتی اضافه گردید . در ضمن 35 رشته مهارتی اصلاح شده است. شایان ذکر است ملاک ثبت نام پایه دهم سال تحصیلی 1400-1399 رشته های مهارتی شاخه کاردانش جدول مواد درسی ذیل می باشد.

بخشنامه 7780/53 مورخ 99/04/02 حذف شدن 17 رشته

بخشنامه 8337/53 مورخ 99/04/09 اضافه شدن  18 رشته

بخشنامه 8592/53 مورخ 99/04/12 اصلاح شدن 35 رشته

جدول مواد درسی و برنامه هفتگی رشته های مهارتی شاخه کاردانش سال تحصیلی 1400-1399