نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دستورالعمل و شیوه نامه هفدهمین دوره مسابقات علمی - کاربردی و سیزدهمین جشنواره مهارت های هنری شاخه کاردانش

دستورالعمل و شیوه نامه هفدهمین دوره مسابقات علمی - کاربردی و سیزدهمین جشنواره مهارت های هنری شاخه کاردانش


قابل توجه مسئولین آموزشی نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های شاخه کاردانش