نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دستورالعمل بیستمین دوره جشنواره هنر های تجسمی سال 98-97

دستورالعمل بیستمین دوره جشنواره هنر های تجسمی سال 98-97


قابل توجه مسئولین آموزشی نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای