نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دریافت فایل راهنمای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی صنعت / خدمات و کشاورزی

دریافت فایل راهنمای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی صنعت / خدمات و کشاورزی


دریافت فایل راهنمای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی صنعت / خدمات و کشاورزی

همکاران محترم ابتدا فایل ریز را دریافت نموده  و متن آن را مطالعه فرمایید 

Download 

جدول دریافت فایل راهنمای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی کلیه رشته ها

تربیت بدنی   

Download 

الکتروتکنیک

Download 

 امور زراعی

Download

حسابداری 

Download

الکترونیک 

Download

امور دامی 

 Download

سینما  

Download

تاسیسات 

 Download

 ماشینهای کشاورز 

Download

صنایع دستی  

 Download

ساخت وتولید 

  Download

 

 

صنایع غذایی  

 Download

ساختمان 

 Download

 

 

طراحی و دوخت  

 Download

سرامیک 

 Download

نقشه برداری 

Download

کامپیوتر 

Download 

صنایع چوب وکاغذ

 Download

نقشه کشی عمومی 

 Download

کودکیاری  

 Download

صنایع فلزی 

 Download

 

 

گرافیک 

 Download

صنایع شیمیایی 

 Download

 

 

مدیریت خانواده  

Download

متالوژی 

 Download

 

 

نقاشی 

 Download

معدن 

 Download

 

 

 نقشه کشی معماری 

 Download

مکانیک خودرو 

 Download