نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دروس تکمیل مهارت در مجموعه هشتم شاخه کاردانش

دروس تکمیل مهارت در مجموعه هشتم شاخه کاردانش


قابل توجه مسئولین آموزشی نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان‌های بزرگسالان کاردانش

قابل توجه مدیران محترم بزرگسالان دولتی و ایثارگران و مدارس آموزش از راه دور

مجری رشته های مجموعه هشتم شاخه کاردانش