نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی با دانشگاه جامع علمی - کاربردی

جلسه هم اندیشی با دانشگاه جامع علمی - کاربردی


تصاویر جلسه هم اندیشی در رابطه با اجرائی کردن تفاهم نامه ی همکاری با دانشگاه جامع علمی - کاربردی