نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول جدید رشته های آزمون پیشرفت تحصیلی و کنکور آزمایشی سال تحصیلی 94 - 93

جدول جدید رشته های آزمون پیشرفت تحصیلی و کنکور آزمایشی سال تحصیلی 94 - 93


جدول جدید رشته های آزمون پیشرفت تحصیلی و کنکور آزمایشی سال تحصیلی 94 - 93

دریافت جدول

تذکر: محتوای درسی مرحله اول
آزمون پیشرفت تحصیلی پایه دوم و کنکور آزمایشی پایه سوم 65 درصد کتب درسی می باشد