نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جداول مشخصات و عناوین برنامه های درسی شاخه کاردانش

جداول مشخصات و عناوین برنامه های درسی شاخه کاردانش


قابل توجه مسئولین آموزش نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های کاردانش

جداول مشخصات و عناوين برنامه هاي درسي رشته هاي تحصيلي شاخه كاردانش مستند سازي و طي بخشنامه  شماره 136130 مورخ 95/8/2 جهت اجرا ابلاغ گرديد.

 

دریافت نامه

 

 دریافت جداول مشخصات و عناوين برنامه هاي درسي شاخه کاردانش