نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت آمار هنر جویان شرکت کننده در امتحانات مهارتی شاخه کاردانش نوبت خرداد 98

ثبت آمار هنر جویان شرکت کننده در امتحانات مهارتی شاخه کاردانش نوبت خرداد 98


اطلاعیه مهم و فوری :

قابل توجه مسئولین آموزشی نواحی / مناطق و مدیران محترم هنرستان های شاخه کاردانش

بخشنامه شماره 913/53 مورخ 98/01/22