نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر و تشکر/ تبریک

تقدیر و تشکر/ تبریک


تقدیر و تشکر/ تبریک
که به افتخار باز نشستگی نائل آمده اند ،انتصاب بجا و شایسته جناب آقای مهندس توکلی را به عنوان رئیس اداره آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش تبریک و تهنیت می گوئیم
ضمنا در حاشیه "همایش توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش در افق ایران 1404" با حضورآقای شریف زاده (مدیر کل دفتر آموزشهای فنی و حرفه ای وکاردانش وزارت)و آقای کاظمی (معاون دفتر)از زحمات جناب آقای شکوهی تقدیر بعمل آمد.