نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر تاریخ برگزاری مرحله اول کنکور آزمایشی هنرستان ها 94-93

تغییر تاریخ برگزاری مرحله اول کنکور آزمایشی هنرستان ها 94-93


تغییر تاریخ برگزاری مرحله اول کنکور آزمایشی هنرستان ها 94-93


پیرو نامه 53 / 30314 - 27 / 9 / 93 به اطلاع می رساند تاریخ برگزاری مرحله اول کنکور آزمایشی هنرستان ها از 5 / 12 / 93 به روز سه شنبه 12 / 12 / 93 تغییر یافت

دریافت نامه