نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی کتب جدید التالیف فنی و حرفه‌ای و کاردانش

برگزاری کارگاه آموزشی کتب جدید التالیف فنی و حرفه‌ای و کاردانش


قابل توجه مسئولین آموزشی نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش