نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه کارآموزی /کارورزی در نظام جدید آموزشی صادر شد

بخشنامه کارآموزی /کارورزی در نظام جدید آموزشی صادر شد


قابل توجه مسئولین آموزشی نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان‌های فنی و حرفه ای/ کاردانش

                                                    
با توجه به تغییر ساختار آموزشی شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش و استقرار نظام جدید آموزشی، بخشنامه جدید درس کارآموزی /کارورزی ابلاغ شد

به استناد مصوبه جلسه 926 شورای عالی آموزش و پرورش جداول برنامه های درسی شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش و همچنین تبصره 2 ماده 5 آیین نامه آموزشی پیرامون زمان اجرای درس کارآموزی ، شیوه نامه اجرایی این درس ابلاغ شد.

در این بخشنامه ساعت کارآموزی رشته های شاخه فنی و حرفه ای طبق جدول پیوست بین 120 تا 240 ساعت می باشد.

از طرفی زمان اجرای این درس در هردو شاخه صرفا در تابستان یکی از پایه های یازدهم و دوازدهم و به صورت تجمیعی تعیین شده است

بخشنامه از طریق لینک زیر قابل دریافت است

دفترچه کارآموزی / کارورزی جدید

بخشنامه کاراموزی / کارورزی    

بخشنامه 6269/53 اداره کل