نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه و شیوه نامه اجرائی جشنواره هنری تکریم از پیشتازان علم و مدافعان سلامت

بخشنامه و شیوه نامه اجرائی جشنواره هنری تکریم از پیشتازان علم و مدافعان سلامت


خبر

در راستای ارتقای کیفیت آموزش های عملی و مهارتی و ایجاد بستری مناسب جهت شکوفایی خلاقیت و توانمندی های هنرجویان، اداره آموزش های فنی، حرفه ای و کاردانش استان یزد اقدام به برگزاری اولین دوره جشنواره هنری تکریم از پیشتازان علم و مدافعان سلامت در سال تحصیلی 1400-1399 نموده است.

متن بخشنامه ارسالی به مناطق به شرح عکس ذیل می باشد. برای دانلود شیوه نامه اجرائی این جشنواره کلیک نمائید.