نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مرکز فنی و حرفه ای میبد

بازدید مرکز فنی و حرفه ای میبد


بازدید مرکز فنی و حرفه ای میبد

بازدید از مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان میبد و مشاهده روند  آموزش های برون سپاری
هنرجویان شاخه کاردانش


تعمیرموتور و برق خودروتابلوسازی برق صنعتی

تعمیر لوازم خانگی برقی

سرامیک سازی