نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین همایش ملی نقش آموزش و پرورش در توسعه کارآفرینی

اولین همایش ملی نقش آموزش و پرورش در توسعه کارآفرینی


اولین همایش ملی نقش آموزش و پرورش در توسعه کارآفرینی
با عنایت به ضرورت توجه به کارآفرینی و نقش آن در اشتغال جامعه ،" اولین همایش ملی نقش آموزش و پرورش در توسعه کار آفرینی از منظر تحول بنیادی " در روزهای 14 و 15 اسفند ماه 91 در تهران برگزار خواهد شد.